Klachtenregeling

Klachteregeling Rewild Yourself

Oda Salomons is lid van de NOBCO en conformeert zich aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.

Via deze link vind je meer informatie over de klachtenprocedure:

//www.nobco.nl/ik-zoek-een-coach/klachtenprocedure

Om te toetsen of een klacht gegrond is kijkt de NOBCO Commissie Klachtbehandeling met name naar de Internationale Ethische Code (IEC). 

De klachtenregeling van Rewild Yourself

Rewild Yourself beschouwt iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om verzekerd te zijn van een goede afhandeling van je klacht, heeft Rewild Yourself een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat je jouw klacht kenbaar kunt maken, en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Definities

Klager: Een (toekomstige) deelnemer/cursist/student van een door Rewild Yourself aangeboden training/cursus/workshop/masterclass, dan-wel een (toekomstige) klant van Rewild Yourself.

Klacht: Iedere uiting van onvrede over een door Rewild Yourself aangeboden training/cursus/workshop/masterclass.

Klachtverantwoordelijke: Persoon die bij Rewild Yourself verantwoordelijk is voor de afhandeling van de specifieke klachtsituatie.

Vertrouwelijk

Klachten worden door alle partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de betrokken partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de klacht-verantwoordelijke een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via social media.

Heb je een klacht?

Klacht indienen

  • Je kunt een klacht telefonisch indienen via: 06 – 418 675 01, danwel via email: oda@rewildyourself.nl. Dien je klacht uiterlijk binnen 14 dagen in nadat de situatie waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.
  • Binnen vijf dagen na ontvangst van je klacht ontvang je een ontvangstbevestiging dat je klacht in behandeling is genomen.

Je klacht wordt in behandeling genomen

  • Je klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke binnen Rewild Yourself.
  • Als de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij/zij contact met je op.

Afhandeling van je klacht

  • De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van je klacht contact met je op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via email.
  • Je klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure.
  • Na afronding van de klacht ontvang je een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Oneens met de uitspraak?

  • Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je dit aankaarten bij de Geschillencommissie: Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

Registratie

  • Alle, door Rewild Yourself ontvangen, klachten worden geregistreerd en bewaard gedurende een termijn van 24 maanden.

Analyse

  • De organisatie analyseert per kwartaal de geregistreerde klachten en doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Amsterdam, augustus 2021

Neem contact op

Je kunt een klacht telefonisch indienen via: 06 – 418 675 01,

danwel via email: oda@rewildyourself.nl.

Rewild Yourself

oda@rewildyourself.nl
KVK  71683089

Bank NL50 KNAB0257 3731 79