Visie op groei

Ik ben vast niet de enige met een onvervuld verlangen naar een wilder leven. Van de gebaande paden afwijken, stilte en alleentijd zoeken, is een behoefte waar de maatschappij niet in kan voorzien. Integendeel, we leven in een samenleving die steeds harder gaat rennen, steeds meer onder druk komt te staan, zonder te weten hoe we hiervan kunnen herstellen. We zijn de verbinding met de natuur, waar we kunnen herstellen van alledaagse stress, kwijtgeraakt. Hoe moeten we leven met die tegenstrijdige verlangens in onszelf?

Rewild Yourself
In mijn zoektocht naar een antwoord op deze vraag ontdekte ik een nieuwe beweging ‘Rewilding’. Rewilding, herwilderen, herinnert ons aan de cycli van de seizoenen, geboorte en dood en de afhankelijkheid die je als mens hebt ten aanzien van de elementen aarde, vuur, lucht en water. Dat brengt je bij compassie met jezelf en anderen, want je hebt elkaar nodig, zoals je ook de natuur nodig hebt en alles in elkaar grijpt. Het brengt mensen weer in contact met hun diepste verlangen, hun natuurlijke bronnen waar ze uit kunnen putten om in balans te kunnen leven.

Want er is iets vreemds aan de hand, veel mensen leven net zoals ik lange tijd deed in hun hoofd, we hebben geen contact meer met ons lichaam. We leven in opgesloten ruimten, op ons werk, in de trein, en thuis en voelen ons beroofd van een belangrijk deel van onszelf, dat maakt ons wantrouwig, angstig, we luisteren niet meer naar onze innerlijke wijsheid.

Wat heb je nodig om je innerlijk vrij te voelen?
Rewilding moedigt ons aan om uit onze comfortzone te komen en buiten de box op te bloeien. Ons leven rewilden betekent dat we een zeker niveau van onzekerheid en risico durven accepteren. Wild’ betekent ook onvoorspelbaarheid.

Toppsycholoog Daniel Kahneman schrijft in Ons feilbare denken dat we geneigd zijn om kritiek of onzekerheid te ervaren als een verlies. De truc is om verandering te zien als een reeks van kleine stapjes in een leerproces. Soms gaat het goed, soms wat minder. Door te blijven experimenteren en te oefenen, blijf je in een lerende grondhouding. Elk afzonderlijk verlies wordt minder belangrijk en je durft meer. Zo gun ik mezelf steeds vaker om vanuit een mindset die gericht is op groei en verandering (de growth mindset van Carol Dweck), naar mezelf te kijken en kan ik echt genieten van leren.

Als coach en trainer neem ik mensen mee de natuur in, daar ben je al uit je comfortzone, en dat is precies het gebied waar het leren begint. Ik wil voor hen een speeltuin creëren, waar ze kunnen experimenteren met nieuw gedrag.

 

Rewild Yourself

oda@rewildyourself.nl
KVK  71683089